Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Haga c.s. over afschaffing van de erf- en schenkbelasting

Redactie Noordoostpoldernieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Noordoostpolder.

Aanvraag Financiën | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Haga c.s. over afschaffing van de erf- en schenkbelasting

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland binnen Europa een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen kent; overwegende dat dit mede het gevolg is van het uitgangspunt dat er in Nederland erf- en schenkbelasting moet worden betaald; verzoekt de regering de erf- en schenkbelasting af te schaffen en de dekking van 2,6 miljard euro te halen uit bezuinigingen op het overheidsapparaat, en gaat over tot de orde van de dag. Van Haga Eerdmans Wilders

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen noordoostpolder
  2. Financiën | Organisatie en beleid