Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Toestemming voor het Vliegerfestival en Zomermarkt op 10-09-2023 aan Langs de erven 217 te Groningen

Redactie Noordoostpoldernieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Noordoostpolder.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Langs de erven Meerstad luidt als volgt:

Toestemming voor het Vliegerfestival en Zomermarkt op 10-09-2023 aan Langs de erven 217 te Groningen

De evenementenvergunning is verleend voor:naam evenementvergunning verleend opdatum evenementtijdenop- en afbouwlocatieCategorieVliegerfestival en Zomermarkt18-07-2023 10-09-202311:00 - 18:00 uurOpbouw 08:00 - 11:00 uur, afbouw 18:00 - 19:00 uur Langs de erven 217BuurtfeestVragenVoor vragen kunt u op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met Evenementen Management (Stadstoezicht):•Evenementen Management•Postbus 742•9700 AS Groningen•Telefoon : (050) 367 11 55•Email : em@groningen.nl•Internet : www.gemeente.groningen.nl/evenementenKlachten tijdens een evenementHeeft u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Vul het evenementenklachtenformulier in op gemeente.groningen.nl/klacht.BezwaarAls u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op www.gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon (050) 367 74 83.Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:-uw naam, adres en telefoonnummer;-de datum waarop u het bezwaar indient;-het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);-waarom u het niet eens bent met het besluit;-uw handtekening.Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:De burgemeester, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen noordoostpolder
  2. Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid